Në jubileun e 100 të lindjes së Çabejt
| Tuesday, 02.12.2008, 07:10 PM |  

Nga Begzad Baliu, Prishtinë


POEZI TË BOTUARA DHE TË RIBOTUARA NË KOSOVË KUSHTUAR PROFESOR EQREM ÇABEJT

Botime dhe ribotime

1. Berisha, Milaim, «Ciceroni ynë». Rilindja, 23. 8. 1980, f. 16. Përkushtim: Profesorit dhe ligjëruesit tim: Eqrem Çabejt (Poezi).

2. Berisha, Milaim, «Trëndafil i ndezur». Versioni i dytë i poezisë së plotësuar. - Testamenti i Kosovës, NB «Rilindja», Prishtinë, 2000, f. 89.

Berisha, Milaim, «Eqrem Çabej» (Poezi), -Pranë burimit, «Ri¬lin¬d¬ja», Prishtinë, f. 19.
3. Hamiti, Sabri, «Eqrem Çabej» (poezi), – Jeta e re, 1998, f. 665-666.

4. Hamiti, Sabri, «Eqrem Çabej» (poezi), – Rilindja, 13. 8. 1980, f. 16.

5. Hamiti, Sabri, «Eqrem Çabej» (poezi), – Leja e njoftimit 1985, «Ri¬lindja», Prishtinë, 1985, f. 19-20.

6. Hamiti, Sabri, «Eqrem Çabej» - Trungu ilir (Poezi të zgje¬dhu¬ra), «Rilindja», Prishtinë, 1983, f. 333-334.
7. Hysa, Bedri, «Ilirishte», (Profesor Eqrem Çabejt). –Maja, Redaksia e botimeve «Rilindja», Prishtinë, 2002, f. 17.

8. Hysa, Bedri, «Mbishkrim ilir». (Përkushtim: Prof. Eqrem Ça¬bejt), -Duke kërkuar njerinë, «Rilindja», Prishtinë, 1973, f. 23.

Hysa, Bedri, «Ilirishte» (Përkushtimi: Prof. Eqrem Çabejt). Poe¬zi e lexuar në Sesioni shkencor, 1998.
9. Jaku, But, «Hija ime akull». Fjala, revistë për kulturë, art, le¬të¬r¬si, 1 shtator 1980, f. 4. Përkushtimi: Eqrem Çabej), poezi.
10. Rrustemi, Sabit, «Përballë erërave –muranë ishim», poezi. -Bo¬ta e re, 15 shtator 1980, f. 14. Përkushtim: Prof. Eqrem Çabejt

11. Rrustemi, Sabit «Përballë erërave –muranë ishim». Jeta e re, 1898, f. 757. Përkushtim: Eqrem Çabejt

12. Spahiu, Xhevahir, «Tek rrënja e fjalëve». -Tek rrënja e fjalëve (Poe¬zi të zgjedhura), «Rilindja», Prishtinë, 1988, f. 121. Përkushtim: Prof. Eqrem Çabejt

13. Spahiu, Xhevahir, «Tek rrënja e fjalëve». –Rilindja, Prishtinë, 22 mars 1981, f. 11. Përkushtim: Prof. Eqrem Çabejt

14. Spahiu, Xhevahir, «Tek rrënja e fjalëve» –Fjala, revistë për kulturë, art, letërsi, Prishtinë 1981, nr. 6, f.1. Përkushtim: Prof. Eqrem Çabejt

15. Spahiu, Xhevahir, «Tek rrënja e fjalëve». –Filologu i ri, nr. 7, maj 2002, Revistë e gjimnazit të filologjisë «Eqrem Çabej», Prishtinë, f. 2. Përkushtim: Prof. Eqrem Çabejt

16. Spahiu, Xhevahir, «Tek rrënja e fjalëve». –Filologu i ri, nr. 4-5, maj 2002, Revistë e gjimnazit të filologjisë «Eqrem Çabej», Prishtinë, f. 2. Përkushtim: Prof. Eqrem Çabejt

17. Spahiu, Xhevahir, «Tek rrënja e fjalëve» – Jeta re, 1998, f. 624.
Përkushtim: Prof. Eqrem Çabejt

18. Spahiu, Xhevahir, «Tek rrënja e fjalëve». –Shenjëzat, nr. 1, Pri¬shtinë, 1998, f. 14. Përkushtim: Prof. Eqrem Çabejt

19. Sylaj, Ragip, «Eqrem Çabej I, II» (poezi), -Hija e gjallë, «Ri¬lin¬d¬ja», Prishtinë, 1986, f. 23.(Votes: 0)

Write Your Comment
Your Name:
Your Email:
Security Code:
Title:
Comment:
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •